Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  HINH.jpg DSC_2272.jpg DSC_2271.jpg DSC_2221.jpg Vuon_co_Tan_LongThi_xa_Nga_Nam1.jpg Cho_noi_nga_nam.png Nga_nam.jpg Images_32.jpg SDC10862.jpg Hinh_8.jpg 03052012008.jpg 03052012009.jpg BANNER_NHAM_THIN_20121.swf Hinh0115.jpg Hinh0112.jpg Hinh0114.jpg Hinh0074.jpg Hinh0072.jpg Hinh0071.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Bai_giang_Microsoft_Excel

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Hồ Hoàng Minh (trang riêng)
  Ngày gửi: 11h:20' 25-05-2011
  Dung lượng: 628.5 KB
  Số lượt tải: 13
  Số lượt thích: 0 người
  Chương 5: Microsoft Excel 2000
  01:07:46
  Bài giảng Excel
  2
  Khởi động Excel
  C1: Kích đúp chuột vào biểu tượng trên nền màn hình (Destop).
  C2: Kích chuột vào biểu tượng của Excel trên thanh Microsoft Office Shortcut Bar ở góc trên bên phải nền màn hình.
  C3: Menu Start/Programs/Microsoft Excel

  01:07:46
  Bài giảng Excel
  3
  Cửa sổ làm việc của Excel
  01:07:46
  Bài giảng Excel
  4
  Mở một tệp trắng mới (New)
  C1: Kích chuột vào biểu tượng New trên Toolbar.
  C2: Ấn tổ hợp phím Ctrl+N
  C3: Vào menu File/New…/Workbook
  01:07:46
  Bài giảng Excel
  5
  Mở một tệp đã ghi trên ổ đĩa (Open)
  C1: Kích chuột vào biểu tượng Open trên Toolbar.
  C2: Ấn tổ hợp phím Ctrl+O
  C3: Vào menu File/Open…

  01:07:46
  Bài giảng Excel
  6
  Ghi tệp vào ổ đĩa (Save)
  C1: Kích chuột vào biểu tượng Save trên Toolbar.
  C2: Ấn tổ hợp phím Ctrl+S.
  C3: Vào menu File/Save.
  Nếu tệp đã được ghi trước từ trước thì lần ghi tệp hiện tại sẽ ghi lại sự thay đổi kể từ lần ghi trước (có cảm giác là Excel không thực hiện việc gì).
  Nếu tệp chưa được ghi lần nào sẽ xuất hiện hộp thoại Save As, chọn nơi ghi tệp trong khung Save in, gõ tên tệp cần ghi vào khung File name, ấn nút Save.
  01:07:46
  Bài giảng Excel
  7
  Ghi tệp vào ổ đĩa với tên khác (Save As)
  Khi ghi tệp với 1 tên khác thì tệp cũ vẫn tồn tại, tệp mới được tạo ra có cùng nội dung với tệp cũ.
  Vào menu File/Save As...
  1. Chọn nơi ghi tệp
  2. Gõ tên mới cho tệp
  3. Bấm nút Save để ghi tệp
  Bấm nút Cancel để hủy lệnh ghi tệp

  01:07:46
  Bài giảng Excel
  8
  Thoát khỏi Excel (Exit)
  C1: Ấn tổ hợp phím Alt+F4
  C2: Kích chuột vào nút Close ở góc trên cùng bên phải cửa sổ làm việc của PowerPoint.
  C3: Vào menu File/Exit
  Nếu chưa ghi tệp vào ổ đĩa thì xuất hiện 1 Message Box, chọn:
  Yes: ghi tệp trước khi thoát,
  No: thoát không ghi tệp,
  Cancel: huỷ lệnh thoát.
  01:07:46
  Bài giảng Excel
  9
  Địa chỉ ô và miền
  Địa chỉ ô và địa chỉ miền chủ yếu được dùng trong các công thức để lấy dữ liệu tương ứng.
  Địa chỉ ô bao gồm:
  Địa chỉ tương đối: gồm tên cột và tên hàng. Ví dụ: A15, C43.
  Địa chỉ tuyệt đối: thêm dấu $ trước tên cột và/hoặc tên hàng nếu muốn cố định phần đó. Ví dụ: $A3, B$4, $C$5.
  Địa chỉ tương đối thay đổi khi sao chép công thức, địa chỉ tuyệt đối thì không.
  01:07:46
  Bài giảng Excel
  10
  Địa chỉ ô và miền (tiếp)
  Miền là một nhóm ô liền kề nhau.
  Địa chỉ miền được khai báo theo cách:
  Địa chỉ ô cao trái : Địa chỉ ô thấp phải
  Ví dụ: A3:A6 B2:D5
  $C$5:$D$8
  01:07:46
  Bài giảng Excel
  11
  Dịch chuyển con trỏ ô
  Dùng chuột kích vào ô.
  Gõ phím F5 (Ctrl+G), gõ địa chỉ ô cần đến vào khung Reference, bấm nút OK.

  Dùng các phím sau đây:
  Gõ địa chỉ ô muốn đến
  01:07:46
  Bài giảng Excel
  12
  Các phím dịch chuyển con trỏ ô:
  + , , ,  dịch chuyển 1 ô theo hướng mũi tên
  + Page Up dịch con trỏ lên 1 trang màn hình.
  + Page Down dịch chuyển xuống 1 trang màn hình.
  + Home cột đầu tiên (cột A) của dòng hiện tại
  + Ctrl +  tới cột cuối cùng (cột IV) của dòng hiện tại.
  + Ctrl +  tới cột đầu tiên (cột A) của dòng hiện tại.
  + Ctrl +  tới dòng cuối cùng (dòng 65536) của cột hiện tại.
  + Ctrl +  tới dòng đầu tiên (dòng 1) của cột hiện tại.
  + Ctrl +  +  tới ô trái trên cùng (ô A1).
  + Ctrl +  +  tới ô phải trên cùng (ô IV1).
  + Ctrl +  +  tới ô trái dưới cùng (ô A65536).
  + Ctrl +  +  tới ô phải dưới cùng (ô IV65536).
  01:07:46
  Bài giảng Excel
  13
  Nhập dữ liệu vào ô
  Cách thức: kích chuột vào ô, gõ dữ liệu vào, nhập xong gõ Enter.
  Dữ liệu chữ nhập bình thường
  Dữ liệu số nhập dấu chấm (.) thay dấu phẩy (,) ngăn cách phần thập phân.
  Để Excel hiểu một dữ liệu dạng khác là dữ liệu dạng chữ thì nhập dấu ’ trước dữ liệu đó.
  Ví dụ: ’04.8766318
  Dữ liệu ngày tháng nhập theo định dạng: mm/dd/yy.
  VD: 11/25/1980
  01:07:46
  Bài giảng Excel
  14
  Chọn miền, cột, hàng, bảng
  Chọn miền: kích chuột vào ô cao trái, giữ và di tới ô thấp phải, nhả chuột.
  Chọn cả hàng: kích chuột vào ô tên hàng.
  Chọn cả cột: kích chuột vào ô tên cột.
  Chọn cả bảng tính: kích chuột vào ô giao giữa tên hàng và tên cột.
  Nếu chọn nhiều miền rời nhau thì giữ phím Ctrl trong khi chọn các miền đó.
  Khi cần lấy địa chỉ ô hoặc miền trong công thức thì không nên gõ từ bàn phím mà nên dùng chuột chọn để tránh nhầm lẫn.
  01:07:46
  Bài giảng Excel
  15
  Công thức
  Công thức:
  bắt đầu bởi dấu =
  sau đó là các hằng số, địa chỉ ô, hàm số được nối với nhau bởi các phép toán.
  Các phép toán: + , - , * , / , ^ (luỹ thừa)
  Ví dụ: = 10 + A3
  = B3*B4 + B5/5
  = 2*C2 + C3^4 – ABS(C4)
  = SIN(A2)
  01:07:46
  Bài giảng Excel
  16
  Hàm số
  Excel có rất nhiều hàm số sử dụng trong các lĩnh vực: toán học, thống kê, logic, xử lý chuỗi ký tự, ngày tháng …
  Hàm số được dùng trong công thức.
  Trong hàm có xử lý các hằng ký tự hoặc hằng xâu ký tự thì chúng phải được bao trong cặp dấu “ ”
  Các hàm số có thể lồng nhau. VD: =IF(AND(A2=10,A3>=8),“G”,IF(A2<7,“TB”,“K”))
  Có thể nhập hàm số bằng cách ấn nút Paste Function fx trên Toolbar, rồi theo hướng dẫn ở từng bước.
  01:07:46
  Bài giảng Excel
  17
  Một số hàm số quan trọng
  AND (đối 1, đối 2,…, đối n): phép VÀ, là hàm logic, chỉ đúng khi tất cả các đối số có giá trị đúng.
  Các đối số là các hằng, biểu thức logic.
  VD: = AND (B3>=23,B3<25)


  OR (đối 1, đối 2, …, đối n): phép HOẶC, là hàm logic, chỉ sai khi tất cả các đối số có giá trị sai.
  VD: = OR (D3>=25,D3<23)
  01:07:46
  Bài giảng Excel
  18
  Một số hàm số quan trọng (2)
  SUM (đối 1, đối 2, …, đối n): tính tổng của các đối số
  Các đối số là các hằng, địa chỉ ô, miền.

  AVERAGE (đối 1, đối 2, …, đối n): tính giá trị TBC của các số

  01:07:46
  Bài giảng Excel
  19
  Một số hàm số quan trọng (3)
  MAX (đối 1, đối 2, …, đối n): cho giá trị lớn nhất.
  MIN (đối 1, đối 2, …, đối n): cho giá trị nhỏ nhất.

  =MAX(5,15,10,10)
  =MIN(5,15,10,10)
  01:07:46
  Bài giảng Excel
  20
  Một số hàm số quan trọng (4)
  IF (điều kiện, trị đúng, trị sai):
  Nếu điều kiện đúng thì lấy trị đúng TRUE
  Nếu điều kiện sai thì lấy trị sai False
  VD: =IF(A3>=5,“Đỗ”,“Trượt”)
  - Hàm IF có thể viết lồng nhau.
  VD: = IF(C6<=300,1,IF(C6>400,3,2))
  - Hàm trên cho kết quả của phép thử sau:
  nếu [dữ liệu trong ô C6]  300
  nếu 300 < [dữ liệu trong ô C6]  400
  nếu [dữ liệu trong ô C6] > 400
  01:07:46
  Bài giảng Excel
  21
  Một số hàm số quan trọng (5)
  SUMIF (miền_đ/k, đ/k, miền_tổng): hàm tính tổng có điều kiện
  Giả sử miền B2:B5 chứa các g/t tiền nhập 4 mặt hàng tương ứng 100, 200, 300, 400. Miền C2:C5 chứa tiền lãi tương ứng 7, 14, 21, 28 thì hàm SUMIF(B2:B5,“>160”,C2:C5) cho kết quả bằng 63 (=14+21+28)
  01:07:46
  Bài giảng Excel
  22
  Một số hàm số quan trọng (6)
  COUNT(đối1, đối2,…): đếm số lượng các ô có chứa số và các số trong các đối số.
  Các đối số là các số, ngày tháng, địa chỉ ô, địa chỉ miền.
  01:07:46
  Bài giảng Excel
  23
  Một số hàm số quan trọng (7)
  COUNTIF(miền_đếm, điều_kiện): đếm số lượng các ô trong miền đếm thoả mãn điều kiện.
  Ví dụ 1
  Ví dụ 2
  01:07:46
  Bài giảng Excel
  24
  Một số hàm số quan trọng (8)
  VLOOKUP (trị_tra_cứu, bảng_tra_cứu, cột_lấy_dữ_liệu, [True/False]): tra cứu g/t với các g/t trong cột đầu tiên của bảng và hiển thị dữ liệu tương ứng trong bảng tra cứu nằm trên cột ở đối số 3.
  VD: = VLOOKUP(E3, $E$12:$F$16, 2, True)
  - Nếu g/t tra cứu nhỏ hơn g/t nhỏ nhất trong cột đầu tiên của bảng thì trả về lỗi #N/A.
  - Nếu đối số thứ 4 bằng True (hoặc 1):
  + Các g/t trong cột đầu tiên của bảng phải được sắp xếp tăng dần.
  + Nếu g/t tra cứu không có trong cột đầu tiên của bảng thì hàm sẽ tra cứu g/t trong bảng  g/t tra cứu.
  01:07:46
  Bài giảng Excel
  25
  Ví dụ hàm VLOOKUP
  01:07:46
  Bài giảng Excel
  26
  Một số hàm số quan trọng (9)
  HLOOKUP(trị tra cứu, bảng_g/t, hàng_lấy_d.liệu, [1/0]): hàm tra cứu theo hàng, tương tự hàm VLOOKUP
  Hàm xếp thứ hạng:
  RANK(g/t_xếp, bảng_g/t, tiêu_chuẩn_xếp)
  - đối số 1: là giá trị cần xếp thứ (VD: điểm 1 HS)
  - đối số 2: bảng chứa các g/t (VD: bảng điểm)
  - đối số 3: = 0 thì g/t nhỏ nhất xếp cuối cùng (VD khi xếp thứ hạng các HS trong lớp theo điểm)
  = 1 thì g/t nhỏ nhất xếp đầu tiên (VD khi xếp thứ hạng cho các VĐV đua xe theo thời gian)
  VD: =RANK(A3,$A$3:$A$10,1)
  01:07:46
  Bài giảng Excel
  27
  Ví dụ hàm RANK
  Khi thứ thự xếp bằng 1thì g/t nhỏ nhất xếp đầu tiên
  RANK(g/t_xếp, bảng_g/t, tiêu_chuẩn_xếp)
  Khi thứ thự xếp bằng 0 thì g/t nhỏ nhất xếp sau cùng
  01:07:46
  Bài giảng Excel
  28
  Một số hàm số quan trọng (10)
  LEFT(“Chuỗi ký tự”, n): Cho n ký tự bên trái của chuỗi.
  VD: =LEFT(“Gia Lâm – Hà Nội”,7)
  cho kết quả là chuỗi “Gia Lâm”
  RIGHT(“Chuỗi ký tự”, n): Cho n ký tự bên phải của chuỗi.
  VD: =RIGHT(“Gia Lâm – Hà Nội”,6)
  cho kết quả là chuỗi “Hà Nội”
  MID(“Chuỗi ký tự”, m, n): Cho n ký tự tính từ ký tự thứ m của chuỗi.
  VD: =MID(“Gia Lâm–Hà Nội”,9,2)
  cho kết quả là chuỗi “Hà”
  01:07:46
  Bài giảng Excel
  29
  Một số hàm số quan trọng (11)
  NOW(): Cho ngày và giờ ở thời điểm hiện tại.
  TODAY(): Cho ngày hiện tại.
  DAY(“dd/mm/yy”): Cho giá trị ngày.
  VD: =DAY(“25/11/80”)
  cho kết quả là 25
  MONTH(“dd/mm/yy”): Cho giá trị tháng.
  VD: =MONTH(“25/11/80”)
  cho kết quả là 11
  01:07:46
  Bài giảng Excel
  30
  Một số hàm số quan trọng (12)
  YEAR(“dd/mm/yy”): Cho giá trị năm.
  VD: =YEAR(“25/11/80”)
  cho kết quả là 1980
  Hàm Year thường được dùng để tính tuổi khi biết ngày sinh:
  01:07:46
  Bài giảng Excel
  31
  Các thao tác soạn thảo
  Sao chép (Copy):
  Chọn miền
  Ấn Ctrl+C (bấm nút Copy, menu Edit/Copy)
  Dịch tới ô trái trên của miền định dán
  Ấn Ctrl+V (bấm nút Paste, menu Edit/Paste)
  Nếu sao chép công thức sang các ô lân cận:
  Di chuột tới dấu chấm ở góc phải dưới của ô, bấm giữ trái chuột và di qua các ô lân cận rồi nhả chuột (Drag & Drop). Địa chỉ tương đối của các ô trong công thức sẽ được thay tương ứng.
  01:07:46
  Bài giảng Excel
  32
  Các thao tác soạn thảo (2)
  Dịch chuyển (Move):
  Chọn miền
  Ấn Ctrl+X (bấm nút Cut, menu Edit/Cut)
  Dịch tới ô trái trên của miền định dán
  Ấn Ctrl+V (bấm nút Paste, menu Edit/Paste)
  C2: di chuột tới bờ của miền, con trỏ thành hình mũi tên, Drag rời dữ liệu tới vị trí mới, thay thế dữ liệu cũ. Muốn xen kẽ dữ liệu cũ và mới thì giữ phím Shift trong khi Drag.
  01:07:46
  Bài giảng Excel
  33
  Các thao tác soạn thảo (3)
  Sửa:
  Dịch tới ô cần sửa: kích đúp chuột, hoặc ấn phím F2, hoặc kích chuột trên thanh công thức, con trỏ nhấp nháy trong ô thì sửa bình thường.
  Xoá: Chọn miền cần xoá, ấn phím Delete.
  Undo và Redo:
  Undo: Ctrl+Z, hoặc bấm nút trên Toolbar: có tác dụng huỷ bỏ việc vừa làm, hay dùng để khôi phục trạng thái làm việc khi xảy ra sai sót.
  Redo: Ctrl+Y, hoặc bấm nút trên Toobar: làm lại việc vừa bỏ / việc vừa làm.
  01:07:46
  Bài giảng Excel
  34
  Một số thao tác hữu dụng
  Thêm/xoá hàng, cột, bảng tính:
  Thêm một hàng vào bên trên hàng hiện tại: menu Insert/Rows
  Thêm một cột vào bên trái cột hiện tại: menu Insert/Columns
  Thêm một bảng tính (sheet): menu Insert/Worksheet
  Xoá hàng hiện tại: menu Edit/Delete…Entire Row
  Xoá cột hiện tại: menu Edit/Delete…Entire Column
  Xoá bảng tính: menu Edit/Delete Sheet
  01:07:46
  Bài giảng Excel
  35
  Một số thao tác hữu dụng (2)
  Các thao thác giúp nhập dữ liệu:
  Gõ địa chỉ tuyệt đối của ô và miền trong công thức: dùng phím F4
  VD: cần gõ $A$5:$C$8: dùng chuột chọn miền A5:C8, rồi ấn phím F4.
  Nhập dữ liệu tiền tệ, VD: $ 6,000.00
  chỉ cần nhập 6000, sau đó ấn nút Currency $ trên thanh định dạng.
  01:07:46
  Bài giảng Excel
  36
  Một số thao tác hữu dụng (tiếp)
  Nhập một dãy liên tục cách đều vào các ô liền kề nhau (không bắt buộc tăng 1 đ.vị), vd: nhập STT, nhập các tháng trong năm…:
  Nhập 2 g/t đầu tiên của dãy vào 2 ô tương ứng
  Bôi đen 2 ô vừa nhập
  Thực hiện Drag như khi sao chép công thức
  Đổi tên sheet: nháy chuột phải tại tên sheet ở góc trái dưới bảng tính, chọn Rename, gõ tên mới cho sheet rồi ấn Enter.
  01:07:46
  Bài giảng Excel
  37
  Định dạng
  1) Thay đổi kích thước hàng/cột: 2 cách chính:
  C1: Di chuột vào mép hàng/cột, con trỏ thành hình mũi tên 2 chiều, ấn giữ trái chuột, di đến vị trí mới rồi nhả chuột.
  C2: Di chuột vào mép hàng/cột, kích đúp để được kích thước vừa khít.
  Có thể ấn định kích thước hàng/cột bằng cách vào menu Format/Row/Height… và Format/Column/Width…
  01:07:46
  Bài giảng Excel
  38
  Định dạng (2)
  2) Định dạng ô (Menu Format/Cells…)
  - Chọn miền, vào menu Formar/Cells…
  + Tab Number: định cách hiển thị số
  + Tab Alignment: định cách chỉnh vị trí dữ liệu
  + Tab Font: định font chữ
  + Tab Border: định đường kẻ viền các ô
  01:07:46
  Bài giảng Excel
  39
  Kiểu hiển thị số
  Khung xem trước
  Số chữ số thập phân
  Sử dụng ký hiệu ngăn cách hàng nghìn
  Cách hiển thị số âm
  Chú giải
  Menu Format/Cells… Tab Number
  01:07:46
  Bài giảng Excel
  40
  Căn dữ liệu chiều ngang ô
  Xuống dòng vừa độ rộng ô
  Định hướng văn bản
  Thu nhỏ chữ vừa kích thước ô
  Nhập các ô liền kề thành 1 ô
  Menu Format/Cells… Tab Alignment
  Căn dữ liệu chiều dọc ô
  01:07:46
  Bài giảng Excel
  41
  Chọn phông chữ
  Chọn kích thước chữ
  Chọn màu chữ
  Gạch chân chữ
  Xem trước
  Menu Format/Cells… Tab Font
  Chọn kiểu chữ
  01:07:46
  Bài giảng Excel
  42
  Không kẻ khung
  Màu đường kẻ
  Khung bao ngoài
  Menu Format/Cells… Tab Border
  Chọn kiểu đường kẻ
  Khung bên trong
  Chọn từng đường kẻ khung
  01:07:46
  Bài giảng Excel
  43
  Cơ sở dữ liệu (CSDL)
  1) Khái niệm
  CSDL gồm các trường (field) và bản ghi (record).
  Trường là một cột CSDL, mỗi trường biểu thị một thuộc tính của đối tượng và có kiểu dữ liệu nhất định.
  Bản ghi là một hàng dữ liệu.
  Dòng đầu của miền CSDL chứa các tên trường, các dòng tiếp sau là các bản ghi.
  01:07:46
  Bài giảng Excel
  44
  2) Sắp xếp - Menu Data/Sort
  Khi xếp thứ tự 1 danh sách (CSDL), phải chọn tất cả các cột để tránh sự mất chính xác dữ liệu.
  DS không có tên trường thì tên cột sẽ thay thế.
  Trường quy định cách xếp thứ tự gọi là khoá. Có thể định tối đa 3 khoá. Các bản ghi cùng g/t ở khoá thứ nhất được xếp thứ tự theo khoá thứ 2; cùng g/t ở khoá thứ 2 được xếp thứ tự theo khoá thứ 3.
  Cách làm: Chọn miền. Chọn Menu Data/Sort…
  01:07:46
  Bài giảng Excel
  45
  Chọn khoá thứ nhất
  [Chọn khoá thứ hai]
  [Chọn khoá thứ ba]
  Sắp xếp tăng dần
  Sắp xếp giảm dần
  Dòng đầu là tên trường (ko sắp xếp)
  Ko có dòng tên trường (sắp xếp cả dòng đầu)
  Xếp từ trên xuống dưới
  Xếp từ trái sang phải
  01:07:46
  Bài giảng Excel
  46
  3) Tìm kiếm (Lọc dữ liệu)
  Menu Data/Filter
  Mục đích: Lấy ra những bản ghi (thông tin) thoả mãn điều kiện nhất định.
  Có thể lọc theo 2 cách:
  AutoFilter: Excel hỗ trợ điều kiện lọc
  Advanced Filter…: người sử dụng tự định điều kiện lọc.
  01:07:46
  Bài giảng Excel
  47
  a) Lọc dữ liệu dùng AutoFilter
  Chọn miền CSDL gồm cả dòng tên trường
  Menu Data/Filter/AutoFilter, ô tên trường có đầu mũi tên thả xuống của hộp danh sách
  Kích chuột vào đó, có danh sách thả xuống:
  All: để hiện lại mọi bản ghi
  Top 10…: các giá trị lớn nhất
  Custom…: tự định điều kiện lọc
  Các giá trị của cột
  01:07:46
  Bài giảng Excel
  48
  Lọc dữ liệu dùng AutoFilter (tiếp)
  Nếu chọn Custom… sẽ hiện hộp thoại Custom AutoFilter để người sử dụng tự định điều kiện lọc:
  01:07:46
  Bài giảng Excel
  49
  b) Lọc dữ liệu dùng Advanced Filter
  B1: Định miền điều kiện:
  Dòng đầu ghi tên trường để định điều kiện, chú ý phải giống hệt tên trường của miền CSDL, tốt nhất là copy từ tên trường CSDL.
  Các dòng tiếp dưới ghi điều kiện: các điều kiện cùng dòng là phép AND, các điều kiện khác dòng là phép OR.
  VD với miền CSDL như trên:
  01:07:46
  Bài giảng Excel
  50
  Miền đ/k để lọc các bản ghi có số SP bán ra trong tháng 1 =400
  Miền đ/k để lọc các bản ghi có số SP bán ra trong tháng 1 >150
  Miền đ/k để lọc các bản ghi có số SP bán ra trong tháng 1 150Miền đ/k để lọc các bản ghi có số SP bán ra trong tháng 1 >150 hoặc trong tháng 2 200
  01:07:46
  Bài giảng Excel
  51
  Lọc dữ liệu dùng Advanced Filter (tiếp)
  B2: Thực hiện lọc
  Vào menu Data/Filter/Advanced Filter…
  Hiện KQ lọc ngay tại miền dữ liệu
  Hiện KQ lọc ra nơi khác
  Chọn miền CSDL
  Chọn miền điều kiện
  Chọn miền hiện KQ
  Chỉ hiện 1 bản ghi trong số những KQ trùng lặp
  01:07:46
  Bài giảng Excel
  52
  Đồ thị
  Chọn miền dữ liệu vẽ đồ thị, chú ý chọn cả 1 tiêu đề hàng và 1 tiêu đề cột đối với các đồ thị kiểu Column, Line và Pie.
  Bấm nút Chart Wizard trên Toolbar hoặc vào menu Insert/Chart…  Hộp thoại Chart Wizard hiện ra giúp tạo đồ thị qua 4 bước:
  Định kiểu đồ thị
  Định dữ liệu
  Các lựa chọn: tiêu đề, các trục, chú giải …
  Chọn nơi hiện đồ thị
  01:07:46
  Bài giảng Excel
  53
  Bước 1: Định kiểu đồ thị
  Chọn kiểu đồ thị có sẵn:
  + Column: cột dọc
  + Line: đường so sánh
  + Pie: bánh tròn
  + XY: đường tương quan
  Chọn một dạng của kiểu đã chọn
  01:07:46
  Bài giảng Excel
  54
  Bước 2: Định dữ liệu
  Miền DL vẽ đồ thị
  Chọn DL vẽ đồ thị theo hàng hoặc theo cột
  Tiêu đề hàng hiện tại đây
  Tiêu đề cột làm chú giải
  01:07:46
  Bài giảng Excel
  55
  Bước 3: Các lựa chọn - Tab Titles
  Tiêu đề đồ thị và tiêu đề các trục
  Nhập tiêu đề đồ thị
  Nhập tiêu đề trục X
  Nhập tiêu đề trục Y
  01:07:46
  Bài giảng Excel
  56
  Bước 3: Các lựa chọn - Tab Legend
  Chú giải
  Hiện/ẩn chú giải
  Vị trí đặt chú giải
  Chú giải
  01:07:46
  Bài giảng Excel
  57
  Bước 3: Các lựa chọn - Tab Data Labels
  Nhãn dữ liệu
  Không hiện
  Hiện nhãn và phần trăm
  Nhãn dữ liệu
  Hiện g/t
  Hiện phần trăm
  Hiện nhãn
  01:07:46
  Bài giảng Excel
  58
  Bước 4: Định nơi đặt đồ thị
  Đồ thị hiện trên 1 sheet mới
  Đồ thị hiện trên 1sheet đã tồn tại
  01:07:46
  Bài giảng Excel
  59
  Khi đồ thị đã được tạo, có thể:
  Chuyển đồ thị tới vị trí mới bằng phương thức Drag & Drop.
  Thay đổi kích thước đồ thị bằng cách kích chuột vào vùng trống của đồ thị để xuất hiện 8 chấm đen ở 8 hướng, đặt chuột vào chấm đen, giữ trái chuột và di tới kích thước mong muốn rồi nhả chuột.
  Thay đổi các thuộc tính của đồ thị (tiêu đề, chú giải, …) bằng cách nháy chuột phải vào vùng trống của đồ thị và chọn Chart Options… Thao tác tiếp theo như bước 3 ở trên.
  Thay đổi các thuộc tính của các thành phần đồ thị (font chữ, tỷ lệ các trục, màu sắc nền,…) bằng cách nháy chuột phải vào thành phần đó và chọn Format …
  01:07:46
  Bài giảng Excel
  60
  Thay đổi thuộc tính trục đồ thị
  * Thay đổi tỷ lệ trên trục
  Giá trị nhỏ nhất
  Giá trị lớn nhất
  Khoảng cách các điểm chia
  Chuột phải
  trên trục,
  chọn Format
  Axis
  01:07:46
  Bài giảng Excel
  61
  Thay đổi thuộc tính trục đồ thị
  * Thay đổi vị trí hiển thị dữ liệu
  Đối với đồ thị dạng Line, nhiều khi đồ thị vẽ xong như trên nhưng vẫn chưa chính xác vì các mốc thời gian không nằm đúng điểm chia trên trục X, do lựa chọn mặc định của Excel.
  01:07:46
  Bài giảng Excel
  62
  Thay đổi thuộc tính trục đồ thị
  * Thay đổi vị trí hiển thị dữ liệu
  Để sửa đổi chỉ cần bỏ lựa chọn mặc định của Excel như hình trên là được. Tuy đơn giản nhưng cần nhớ vì hầu như 100% SV làm báo cáo TN mắc phải lỗi này mà không biết sửa.
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓